Έτσι θα πληρωθεί ο Φόρος Ακίνητης για το 2016 – Ιδού η νέα Νομοθεσία

Κοινή Πρόταση Νόμου από ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

Η νομοθεσία ψηφίστηκε σήμερα (14/7) κατά πλειοψηφία, με 29 ψήφους υπέρ, 18 εναντίον και 5 αποχές.
Συγκεκριμένα, η Βουλή ψήφισε κατά πλειοψηφία πρόταση νόμου, που κατέθεσαν από κοινού τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και Κίνημα Αλληλεγγύη στη σημερινή συνεδρία της Ολομέλειας, η οποία προνοεί ότι ο επιβλητέος φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας για το 2016 καθορίζεται στο 25% επί του φορολογητέου ποσού που προκύπτει με βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές και την ακολουθούμενη μεθοδολογία, δηλαδή στη βάση της αξίας κατά την 1η Ιανουαρίου 1980, με την προϋπόθεση ότι ο οφειλόμενος φόρος θα καταβληθεί μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2016 (δηλαδή αν κάποιος πλήρωσε πέρσι 100ευρώ φόρο, φέτος θα πληρώσει 25ευρώ).
Η νομοθεσία προνοεί επίσης ότι σε περίπτωση που η εξόφληση του οφειλόμενου φόρου διενεργηθεί μεταξύ της 1ης Νοεμβρίου 2016 και 31ης Δεκεμβρίου 2016, ο καταβλητέος φόρος καθοριστεί στο 27,5% του φορολογητέου ποσού, που προκύπτει με βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές και την ακολουθούμενη μεθοδολογία στη βάση των τιμών του 1980 (δηλαδή αν κάποιος πλήρωσε πέρσι 100ευρώ φόρο, φέτος θα πληρώσει 27,50 ευρώ στην περίπτωση που πληρώσει τον φόρο τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο 2016) .
Επίσης προνοείται ότι θα επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση 10% επί του 27,5% του φορολογητέου ποσού που προκύπτει με βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές και την ακολουθούμενη μεθοδολογία σε περίπτωση που ο φόρος δεν καταβληθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 (αν κάποιος πλήρωσε πέρσι 100ευρώ φόρο και φέτος ενώ έπρεπε να πληρώσει 25ευρώ αλλά δεν πλήρωσε, και ούτε τα 27.5 ευρώ πλήρωσε, τότε θα οφείλει στο κράτος άλλα 2,75ευρώ δηλαδή θα χρωστά σύνολο 30.25 ευρώ).
Η νομοθεσία προνοεί κατάργηση της φορολογίας ακίνητης ιδιοκτησίας με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2017, για το φορολογικό έτος 2017 και για κάθε έτος που ακολουθεί.
(Στην ουσία αυτό που ψήφισε η Ολομέλεια είναι παραλλαγή της “Πρότασης Αβέρωφ”, η οποία προνοούσε τρια βασικά σημεία: 1/ Φορολόγηση με τιμές 1980, 2/ Έκπτωση 75%, 3/ Πλήρης Κατάργηση του ΦΑ από το 2017)
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s