Οδός Παπακώστα στο Δάλι;

Μάθαμε ότι ο Φιλοαστυνομικός Σύνδεσμος ζήτησε από τον Δήμαρχο Ιδαλίου την μετονομασία ενός δρόμου στον Δήμο σε «Κ. Παπακώστα». Ορθά μάθαμε; Όντως;

Αλλά ο μ. Παπακώστας γεννήθηκε στην Αγία Τριάδα Γιαλούσας της επαρχίας Αμμοχώστου και εξ’ όσων γνωρίζουμε δεν είχε καμία σχέση με το Δάλι… Μήπως επειδή στον εν λόγω Δήμο ζει ο αδερφός του μ. Παπακώστα; Αλλά αυτό κάνει νόημα να ζητά ο Φιλοαστυνομικός Σύνδεσμος την μετονομάσια δρόμου;

Ο Φιλοαστυνομικός Σύνδεσμος για να τιμήσει τον μ. Παπακώστα, θα μπορούσε για παράδειγμα να καθιερώσει ένα έπαθλο για τον «Αστυνομικό της Χρονιάς», το οποίο θα απονέμεται στον καλύτερο αστυνομικό της Μονάδας ΜΜΑΔ, μιας και ο μακαρίτης ήταν αυτός που ίδρυσε το εν λόγω αστυνομικό Σώμα.

Αυτό θα είχε και ουσία και νόημα και όχι η μετονομασία δρόμου… Και μάλιστα στο Δάλι (δεν υποτιμάμε τον Δήμο αλλά δεν βλέπουμε την όποια σχέση)…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s