Θαυμάστε Σχολείο… (Καδή;)

Η φωτογραφία είναι από τις εγκαταστάσεις της Τεχνικής Σχολής Αγίου Λαζάρου στην Λάρνακα (υποτίθεται είναι γήπεδο).

Αχούρι είναι Υπουργέ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s