5-3

Θεματοφύλακες της Δικαιοσύνης, τι θα γίνει; Θα συνεχιστεί για πολύ αυτή η κόντρα; Δεν αντιλαμβάνεστε τι ζημιά γίνεται από αυτό; Έλεος. Άλλες εντολές έχετε και άλλα κάνετε. Θα έχουμε πρόβλημα λίαν συντόμως… Λύστε το θέμα εντός 10ημέρου.
(Δημοσιεύτηκε στο onlycy στις 16/5/15)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s