Η πώληση της CYTA και το 2019 

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ
Twitter: @tsangarisp

Την 9η Δεκεμβρίου 2018, η Brief με τίτλο «Ανάβουν οι μηχανές για πώληση του 25% της CYTA» έγραφε μεταξύ άλλων πως «η Κυβέρνηση επανέρχεται με το θέμα της αποκρατικοποίησης της Cyta, επιδιώκοντας να διατεθεί ποσοστό 25% σε ιδιώτη στρατηγικό επενδυτή… Αρχικά θα διατεθεί το ποσοστό του 25% και στη συνέχεια αναμένεται να παραχωρηθεί και πρόσθετο ποσοστό». 

Δεν παίζει ρόλο αν η πώληση θα αφορά το 25% ή λιγότερο ή περισσότερο. 

Σημασία έχει εάν το Κράτος και η Κυβέρνηση μπορεί να υλοποιήσει έστω και μια μερική αποκρατικοποίηση ορθά. 

Εάν το Κράτος μπορεί και είναι διατεθειμένο να θέσει τις ορθές ασφαλιστικές δικλίδες και την ορθή και αυστηρή εποπτεία ώστε αφενός η διαδικασία αποκρατικοποίησης να ελέγχεται και να εποπτεύεται αλλά και αφετέρου μετέπειτα, ο/οι επενδυτής/ες να βρίσκονται υπό συνεχή έλεγχο και παρακολούθηση. 

Και αυτό επειδή δεν νοείται να παραχωρηθεί ένα ποσοστό του κρατικού τομέα των τηλεπικοινωνιών σε ιδιώτη επενδυτή, χωρίς αυτός να θέσει τις ανάλογες εγγυήσεις και δεσμεύσεις, ώστε σε περίπτωση ζημιών να είναι σε θέση ο επενδυτής να ανταποκριθεί στο ποσοστό που του αναλογεί. 

Διότι τι θα γίνει στην περίπτωση ζημιών; Και τι θα απογίνει στην περίπτωση συνεχών ζημιών; Αν ο Οργανισμός της ΑΤΗΚ θεωρείται νευραλγικός -και όντως είναι- και άρα δεν θα μπορεί να πτωχεύσει, ποιος θα κληθεί στο τέλος της ημέρας να πληρώσει τις ζημιές, εάν ο επενδυτής δεν θα είναι σε θέση  να το πράξει για το τμήμα που του αναλογεί και δεν έχει εκ των προτέρων καταθέσει τις ανάλογες εγγυήσεις; 

Αναπόφευκτα, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και χωρίς ορθή εποπτεία, τη νύφη θα πληρώσει ο φορολογούμενος. 

Ο συνδυασμός Ιδιωτικής τεχνογνωσίας και ευελιξίας με την Δημόσια υποδομή ενδεχομένως να είναι ο καλύτερος σε τέτοιες περιπτώσεις. 

Συνεπώς το ζητούμενο δεν είναι εάν η CYTA αποκρατικοποιηθεί μερικώς το 2019 αλλά εάν η Κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα στρατηγικό σχέδιο αποτελούμενο από τρία βασικά κεφάλαια: Πρώτον, να διαθέτει σοβαρό και υπεύθυνο μοντέλο διαδικασίας αποκρατικοποίησης. Δεύτερον, να θέσει όρους και προϋποθέσεις στους όποιους επενδυτές ώστε να διασφαλίζεται ότι θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν κατ’ αναλογία σε περίπτωση ζημιών και τρίτον, να υπάρχει αυστηρός εποπτικός έλεγχος για την μετέπειτα πορεία της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου. 
Τ.Π. 
(Δημοσιεύτηκε στην Brief.com.cy – 6/1/19)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s