Το ‘πε και το ‘κανε (Και BOC;)

Έφυγαν ήδη 200 υπάλληλοι και τώρα θα αποχωρήσουν άλλοι 100 από την Ελληνική Τράπεζα, η οποία ανακοίνωσε σχέδιο εθελοντικής αφυπηρέτησης.

Τελικά η Ειρένα Γεωργιάδου το ‘πε και το ‘κανε!

Τόλμησε να κάνει μαζικές τομές στην Ελληνική Τράπεζα, η οποία έμοιαζε λίγο πολύ σαν τον δημόσιο τομέα…

Σύντομα και η BOC; (υπομονή)

Πάντως η συμβουλή μας προς τις Τράπεζες είναι να ακολουθήσουν το παράδειγμα της RCB η οποία λειτουργεί χωρίς να έχει καμία σχέση με τα ωράρια των άλλων τραπεζών… των οποίων οι Υπάλληλοι θεωρούν τους εαυτούς τους Δημόσιους Υπάλληλους

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s