Επιτέλους, Καδή!!!

Α/ Πρόταση για εισαγωγή Βαθμολογίας από το 5-100 στα Γυμνάσια. Επιτέλους!

Β/ Πρόταση για μείωση των δικαιολογημένων απουσιών και πλήρης κατάργηση των αδικαιολόγητων απουσιών για τους Μαθητές. Επιτέλους!

Γ/ Πρόταση για καθορισμό της Στολής από τον Υπουργό/Υπουργείο και όχι από την Σχολική Μονάδα. Επιτέλους!

Επιτέλους Καδή. Προχώρα σε ριζοσπαστικά μέτρα να συνέλθει η Παιδεία μας. Και ακόμη η καθιέρωση της Βαθμολογίας 5-100 πρέπει να γίνει και στα Δημοτικά (τουλάχιστον για τις τρεις τελευταίες τάξεις).

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s