Μα ποια ακίνητα δέχονται οι Τράπεζες;

Εσείς ξέρετε κανένα πλην του Αρχιεπισκόπου που έδωσε ακίνητα σε Τράπεζες έναντι εξόφλησης;

Αν αυτό γίνεται, τότε η Συνεργατική γιατί δεν το αποδέχεται;

Χάρη, Πρόεδρε, μήπως πρέπει να δείτε λίγο το θέμα;

Εάν οι εμπορικές τράπεζες αποδέχονται ακίνητα έναντι οφειλών τότε ο Συνεργατισμός που είναι κρατικός γιατί δεν αποδέχεται αυτή την ρύθμιση;

Επειδή είναι δίπλα στον πολίτη; Ουπς…. Ο Συνεργατισμός θα είναι ο πρώτος που θα οδηγήσει πολίτες σε πτώχευση. Να το θυμάστε αυτό…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s