Κάντε και Αστυνομία για τα ζώα

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την δημιουργία «Εθνικού Φορέα για την Προστασία και την Ευημερία των Ζώων».

Θα πρέπει όμως αυτός ο Φορέας να προσλάβει και προσωπικό, το οποίο να λειτουργεί ως «Αστυνομία για Ζώα».

Ας το θέσουμε πιο απλά. Στην Κύπρο έχουμε κυρίως 3 κατηγορίες ζώων:

Α/ Τα κατοικίδια με πιστοποιητικό εγγραφής, στο οποίο φαίνεται ο ιδιοκτήτης τους
Β/ Τα κατοικίδια χωρίς οποιοδήποτε πιστοποιητικό
Γ/ Τα αδέσποτα

Συνεπώς, η Αστυνομία αυτή (1) θα ελέγχει τις συνθήκες διαβίωσης εγγεγραμμένων κατοικίδιων (2) θα εντοπίζει τα μη εγγεγραμμένα κατοικίδια και (3) θα καταρτίσει πρόγραμμα για τα αδέσποτα ζώα. Παράλληλα θα ελέγχει τις Φάρμες Ζώων, τα εκπαιδευτήρια καθώς και τις διαδικασίες (νόμιμες/παράνομες) της αναπαραγωγή τους.

Άστε που θα ανοίξουν και 300 θέσεις εργασίας, οι οποίες θα αφορούν την δημιουργία του Σώματος της Αστυνομίας των Ζώων.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s