6 χρόνια;

Για την ηλεκτρονική καταχώρηση στους φακέλους των εταιρειών των ετήσιων εκθέσεων, απαιτούνται έξι ολόκληρα χρόνια από το Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών.

Σκίζουμε βλέπω ως «Νησί Υπηρεσιών» που ιμιsh είμαστε…!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s