6 χρόνια;

Για την ηλεκτρονική καταχώρηση στους φακέλους των εταιρειών των ετήσιων εκθέσεων, απαιτούνται έξι ολόκληρα χρόνια από το Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών.

Σκίζουμε βλέπω ως «Νησί Υπηρεσιών» που ιμιsh είμαστε…!!!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s