Δώστε ευκαιρία Δωρεάν Σπουδών σε όλους

Έχει δίκαιο ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ο οποίος πρότεινε όπως καταργηθούν οι εισαγωγικές εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ο κ. Χριστοφίδης πρότεινε όπως όλοι να έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Πανεπιστήμιο στον πρώτο χρόνο και να συνεχίζουν τις σπουδές τους μόνο όσοι σημειώσουν τις υψηλότερες αποδόσεις κατά το 1ο έτος στο Πανεπιστήμιο. Γαλλικό σύστημα, αλλά πολύ καλό.

Εμείς σημειώνουμε ότι κάτι παρόμοιο γίνεται και στην Γερμανία. Εκεί παίζει κάποιο ρόλο το Απολυτήριο αλλά όχι στην γενική βαθμολογία, αλλά στην βαθμολογία των μαθημάτων που έχουν σχέση με τις σπουδές που επιλέγεις. Επιπλέον γίνεται ένα γερό ξεκαθάρισμα στο τέλος του 2ου έτους με την «Ενδιάμεση Εξέταση» (Zwischenprüfung).

Τι επιτυγχάνεται έτσι;

1/ Πρόσβαση σε δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση σε όλους ανεξαιρέτως

2/ Πολλοί μαθητές τιμωρούνται από μία και μόνο εξέταση και κρίνεται το κατά πόσο θα ενταχθούν σε Πανεπιστήμιο ή όχι από μια εξέταση ασχέτως απόδοσης και προσπάθειας.

3/ Με αυτό τον τρόπο όλοι έχουν την δυνατότητα να δοκιμαστούν όχι μέσω μιας εξέτασης (τις προεισαγωγικές τις οποίες μάλιστα πληρώνουν πανάκριβα λόγω του ότι κάνουν ιδιαίτερα και κόντρα ιδιαίτερα) αλλά μέσω μιας ολόκληρης ακαδημαικής χρονιάς.

4/ Σε όλο τον κόσμο σχεδόν –όπου παρέχεται δωρεάν τριτοβάθμια παιδεία- αυτό το πράμα ισχύει.

Ας το σκεφτούμε κι’ εμείς εδώ στην Κύπρο.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s