48.038 δημόσιοι υπάλληλοι

Όταν περίπου το 10% του ενεργού πληθυσμού σε μια χώρα είναι δημόσιοι υπάλληλοι (και στους 48.038 δεν συμπεριλαμβάνονται οι υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα –ημικρατικοί, τοπική αυτοδιοίκηση κτλ), σημαίνει πάμε καλά ή όχι;

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s