Έχει απόλυτο δίκαιο ο Νικόλας (για Κόκκινα Δάνεια). Ακούς Χάρη;

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος έχει απόλυτο δίκαιο σε ότι αφορά τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια. Τι προτείνει ο Νικόλας;

1/ Οι τράπεζες πριν πωλήσουν ένα Μη Εξυπηρετούμενο Δάνειο σε τρίτους (Ταμεία και άλλους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς) να είναι υποχρεωμένες να ρωτούν τους ίδιους τους πρωτοφειλέτες και τους εγγυητές κατά πόσο θέλουν να εξαγοράσουν οι ίδιοι το δάνειο τους με έκπτωση. Με λίγα λόγια αν ένα δάνειο ύψους 100,000 ευρώ μη εξυπηρετούμενο θα πουληθεί προς τρίτο προς 30,000ευρώ τότε ο δανειολήπτης ή/και εγγυητής/ες να δικαιούνται να εξαγοράζουν το δάνειο στην ίδια τιμή που θα το πουλήσει η Τράπεζα στους τρίτους.

2/ Να γίνει Φορέας κάτι σαν το Ιρλανδικό πρότυπο ΝΑΜΑ (γράψαμε προχθές για αυτό. Πατήστε εδώ). Αυτός ο Φορέας θα εξαγοράζει δάνεια Μη εξυπηρετούμενα από τις τράπεζες (κάποιες κατηγορίες δανείων βεβαίως, πχ ανέργων χωρίς άλλα περιουσιακά στοιχεία κτλ) και αυτός ο Φορέας να διαχειρίζεται κατά κύριο λόγο από το Κράτος. Έτσι ο Δανειολήπτης θα έχει να κάνει με τον Φορέα αυτό και όχι με την Τράπεζα.

Επίσης ο Νικόλας έχει δίκαιο και σε κάτι άλλο που λέει. Ότι οι Τράπεζες σε πολλές περιπτώσεις δεν προτείνουν βιώσιμες αναδιαρθρώσεις αλλά αναδιαρθρώσεις εξαγοράς χρόνου με αποτέλεσμα οι Δανειολήπτες αντί να έχουν να αντιμετωπίσουν μια βιώσιμη κατάσταση αποπληρωμής δανείου αντιμετωπίζουν αυξανόμενα χρέη μιας μη βιώσιμης μεθοδολογίας αναδιάρθρωσης.

Συνεπώς αντί ο Χάρης και η Κυβέρνηση να πανηγυρίζουν ότι έχουμε ανάπτυξη, ας δουν και ας αντιμετωπίσουν δραστικά και αποτελεσματικά αυτό το καρκίνωμα. Τρόπος υπάρχει και σας τον είπε ο Νικόλας.

Ακούστε τον!!!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s