Ασφάλεια και Περιουσιακό, τα πιο σημαντικά

Το καλύτερο εύρημα της Δημοσκόπησης της «Σημερινής» ήταν ότι οι πολίτες θεωρούν ως τις πιο σημαντικές πτυχές του Κυπριακού την Ασφάλεια (με ποσοστό 39,8%) και το Περιουσιακό (34,8%).

Αντίθετα, «Η Διατήρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας», θεωρείται ως σημαντική πτυχή  από ένα ποσοστό της τάξεως του 28,4%.

Ο «Τουρκικός Στρατός» θεωρείται ως σημαντική πτυχή από το 26% ενώ η πτυχή του «Εδαφικού» θεωρείται ως σημαντική από το 20%.

Ενδιαφέρον είναι πως μόνο το 14,3% των ερωτηθέντων θεωρεί ως σημαντική πτυχή το θέμα των «Εγγυήσεων». Ακολουθεί η «Διακυβέρνηση» με 10,2%, οι «Έποικοι» με 6,3% και η «Οικονομία» με 6,3%.

Η ερώτηση προς τους συμμετέχοντες στην Δημοσκόπηση ήταν: «Ποιες δύο από τις ακόλουθες θεωρείτε ότι είναι οι πιο σημαντικές πτυχές του Κυπριακού;»

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s