Το ξεχασμένο κεφάλαιο του ΔΗΚΟ

Έκανε το ΔΗΚΟ διήμερο φόρουμ για τη Λύση του κυπριακού. Ενδιαφέρον μπορώ να πω. Το πρόγραμμα του φόρουμ καταπιάστηκε με πέντε πτυχές (1. Η πορεία των διαπραγματεύσεων, 2. Συνέχιση κυπριακής δημοκρατίας / διακυβέρνηση / ευρωπαϊκή ένωση, 3. Στρατός / ασφάλεια / εγγυήσεις, 4. Προσφυγικό / εδαφικό / περιουσιακό, 5. Οικονομία / κόστος και όφελος λύσης).

Αλλά δυστυχώς δεν είδαμε στο πρόγραμμα του φόρουμ του ΔΗΚΟ το σημαντικότερο κεφάλαιο, το οποίο θα ήταν το εξής:

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 1960. (ΑΠΟΨΗ εδώ)

Αλλά αυτό το κεφάλαιο ίσως να μην συμφέρει λέτε;

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s