Ξένες γλώσσες – Κύπριοι Μαθητές (EUROSTAT – ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η EUROSTAT, στην Κύπρο, κατά την δημοτική εκπαίδευση το 92,2% μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα και 7,8% των μαθητών μαθαίνουν και δεύτερη ξένη γλώσσα.

Καλά τα ποσοστά μας αλλά όχι τόσο καλά όσο του Λουξεμβούργου, όπου το 83,8% των μαθητών μαθαίνει δυο ή περισσότερες ξένες γλώσσες και μόνο το 16,2% μαθαίνει μόνο μια ξένη γλώσσα. (ΠΙΝΑΚΑΣ 1)

Ως προς την εκμάθηση ξένων γλωσσών κατά το Γυμνάσιο (ΠΙΝΑΚΑΣ 2) εκεί η Κύπρος έχει ποσοστά στην εκμάθηση:
Αγγλικών: 99,7%
Γαλλικών: 90%
Γερμανικών: 1,3%
Ιταλικών: 0,9%
Ισπανικών: 0,9%
Ρωσικών: 0,4%

Δείτε αναλυτικά τους Πίνακες για κάθε χώρα της ΕΕ και τον μέσο όρο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1ksenes_glwsses_1ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ksenes_glwsses_2

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s