Πόσοι πτώχευσαν και πόσα είναι τα ΜΕΔ, Χάρη???

Η δημοσιονομική εξυγίανση θα φέρει την έξοδο από την κρίση, είπε ο Χάρης Γεωργιάδης.

Αυτό που δεν μας είπες φίλτατε είναι με τι απώλειες; Διότι για να ξέρουμε αν κερδήθηκε η μάχη θα πρέπει να μας λες (κάθε φορά που αναφέρεσαι σε έξοδο από την κρίση) και τα εξής:

1/ Πόσα είναι τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια; Αυξήθηκαν ή μειώθηκαν; Να δίδεις στοιχεία σε απόλυτους αριθμούς και ποσοστιαία.

2/ Πόσα νοικοκυριά κήρυξαν πτώχευση;

3/ Πόσα είναι τα ακίνητα προς εκποίηση; Πόσα εκποιήθηκαν; Και σε τι ποσό (και δίπλα να μας λες και πόσα το εκτίμησε το κάθε ακίνητο το Κτηματολόγιο με τιμές του 2013).

4/ Πόσοι είναι οι Άνεργοι; Συγκριτικά και Απόλυτους αριθμούς.

Αυτά είναι τα στοιχεία που θέλουμε για να πειστούμε, εκτός και εάν θες απλώς να κάνεις δηλώσεις για χάριν  δηλώσεων.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s