Επιχειρήσεις – Κύπρος (ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Bάσει των στοιχείων της Στατιστικής Υπηρεσίας, της πλέον πρόσφατης έκδοσης που υπάρχει, του Δεκεμβρίου 2014, στην Κύπρο έχουμε:
Σύνολο Επιχειρήσεων: 89,830
Πολύ Μικρές (1-9 υπαλλήλους): 85,969 ή 95,70% επί του συνόλου
Μικρές (10-49): 3,215 ή 3,57%
Μεσαίες (50-249): 554 ή 0.61%
Μεγάλες (πέραν των 250): 92 ή 0,10%
(Δημοσιεύτηκε onlycy στις 17/5/15)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s